Khách hàng CƠ QUAN Ninh Quới >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ninh Quới, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Ninh Quới, H. Hồng Dân, T. Bạc LiêuĐịa chỉ
1Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Quới AGG86+6W6, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
2UBND xã Ninh QuớiHG9J+PJ3, Unnamed Road, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
3Đảng Ủy Xã Ninh QuớiHG5P+27W, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
4UBND Xã Ninh Quới AFGM6+7X5, Đường Không Tên, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
5Công an xã Ninh QuớiHGCJ+XPG, Lộ Vòng Cung, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
6Âu thuyền Ninh QuớiFGV9+5VM, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
7Trường THCS Ninh QuớiHG9J+CV2, Đường Không Tên, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
8Công An Xã Ninh QuớiFGM7+F77, Đường Không Tên, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
9Trạm Y Tế Xã Ninh Quới AFGP7+VWC, Đường Không Tên, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
10Trạm Y tế Ninh Quới AFGP8+V23, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Ninh Quới

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Ninh Quới - BẠC LIÊU
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Ninh Quới - BẠC LIÊU

Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Quới A

Địa chỉ: GG86+6W6, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại: 0209 3865 760

UBND xã Ninh Quới

Địa chỉ: HG9J+PJ3, Unnamed Road, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại: 0209 3871 003

Đảng Ủy Xã Ninh Quới

Địa chỉ: HG5P+27W, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại: 0209 3871 013

UBND Xã Ninh Quới A

Địa chỉ: FGM6+7X5, Đường Không Tên, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại:

Công an xã Ninh Quới

Địa chỉ: HGCJ+XPG, Lộ Vòng Cung, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại:

Âu thuyền Ninh Quới

Địa chỉ: FGV9+5VM, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trường THCS Ninh Quới

Địa chỉ: HG9J+CV2, Đường Không Tên, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3871 028
Trường THCS Ninh Quới

Công An Xã Ninh Quới

Địa chỉ: FGM7+F77, Đường Không Tên, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3865 772

Trạm Y Tế Xã Ninh Quới A

Địa chỉ: FGP7+VWC, Đường Không Tên, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trạm Y tế Ninh Quới A

Địa chỉ: FGP8+V23, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu
Điện thoại:

Place data