Khách hàng CƠ QUAN Phong Thạnh >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Phong Thạnh, H. Giá Rai, T. Bạc Liêu

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Phong Thạnh, H. Giá Rai, T. Bạc LiêuĐịa chỉ
1Ủy Ban Nhân Dân Xã Phong Thạnh Tây788F+5W4, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
2UBND xã Phong Thạnh Tây78XC+QRF, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
3UBND xã Phong Thạnh7CXG+JV2, Đường Không Tên, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu
4Công An Xã Phong Thạnh Tây8829+PG6, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
5UBND xã Phong Thạnh A7C6G+6P7, Đường Không Tên, Phong Thạnh A, Giá Rai, Bạc Liêu
6Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây8829+82M, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
7Trường Thcs Phong Thạnh Tây78V6+G8R, Đường Không Tên, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
8Trạm Y Tế Xã Phong Thạnh8C5C+8W2, Đường Không Tên, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu
9Trạm Y Tế Phong Thạnh894W+42Q, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Phong Thạnh

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Phong Thạnh - BẠC LIÊU
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Phong Thạnh - BẠC LIÊU

Ủy Ban Nhân Dân Xã Phong Thạnh Tây

Địa chỉ: 788F+5W4, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 0209 3707 227

UBND xã Phong Thạnh Tây

Địa chỉ: 78XC+QRF, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3867 313
UBND xã Phong Thạnh Tây

UBND xã Phong Thạnh

Địa chỉ: 7CXG+JV2, Đường Không Tên, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3856 120
UBND xã Phong Thạnh

Công An Xã Phong Thạnh Tây

Địa chỉ: 8829+PG6, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3867 313

UBND xã Phong Thạnh A

Địa chỉ: 7C6G+6P7, Đường Không Tên, Phong Thạnh A, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây

Địa chỉ: 8829+82M, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 6286 688
Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây

Trường Thcs Phong Thạnh Tây

Địa chỉ: 78V6+G8R, Đường Không Tên, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3867 150
Trường Thcs Phong Thạnh Tây

Trạm Y Tế Xã Phong Thạnh

Địa chỉ: 8C5C+8W2, Đường Không Tên, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại: 091 605 47 79

Trạm Y Tế Phong Thạnh

Địa chỉ: 894W+42Q, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu
Điện thoại:

Place data