Khách hàng CƠ QUAN Vĩnh Phú Đông >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vĩnh Phú Đông, H. Phước Long, T. Bạc Liêu

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Vĩnh Phú Đông, H. Phước Long, T. Bạc LiêuĐịa chỉ
1UBND xã Vĩnh Phú ĐôngFF3H+HWV, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
2Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngFF3J+756, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
3Trường Mẫu Giáo Xã Vĩnh Phú ĐôngẤp Mỹ 2, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
4Trạm Y Tế Vĩnh Phú ĐôngCGWH+MMG, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Vĩnh Phú Đông

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Vĩnh Phú Đông - BẠC LIÊU
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Vĩnh Phú Đông - BẠC LIÊU

UBND xã Vĩnh Phú Đông

Địa chỉ: FF3H+HWV, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trường THCS "A" Vĩnh Phú Đông

Địa chỉ: FF3J+756, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 091 965 33 21

Trường Mẫu Giáo Xã Vĩnh Phú Đông

Địa chỉ: Ấp Mỹ 2, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3580 201
Trường Mẫu Giáo Xã Vĩnh Phú Đông

Trạm Y Tế Vĩnh Phú Đông

Địa chỉ: CGWH+MMG, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3864 571

Place data