Khách hàng CƠ QUAN Vĩnh Phú Tây >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vĩnh Phú Tây, H. Phước Long, T. Bạc Liêu

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Vĩnh Phú Tây, H. Phước Long, T. Bạc LiêuĐịa chỉ
1Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Phú Tây9C9R+4QP, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
2UBND xã Vĩnh Phú TâyẤp Phước 2, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
3Công An Xã Vĩnh Phú Tây999R+QHQ, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
4Trường THCS Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu9CXC+MMM, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
5Trường Tiểu Học A Xã Vĩnh Phú Tây99CR+JVM, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
6Trường Tiểu học A xã Vĩnh Phú Tây999R+2JG, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
7Trạm Y Tế Xã Vĩnh Phú TâyCC3H+RQ5, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
8Trường THCS xã Vĩnh Phú Tây9CWC+VRW, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
9Trường THCS Vĩnh Phú TâyVĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
10Chùa Cosdon9FP8+XGW, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
11Trường Mầm non xã Vĩnh Phú Tây9CXC+XX3, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
12Trạm Cấp Nước Sạch ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây9CXC+QVP, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Vĩnh Phú Tây

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Vĩnh Phú Tây - BẠC LIÊU
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Vĩnh Phú Tây - BẠC LIÊU

Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 9C9R+4QP, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 7813507489

UBND xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: Ấp Phước 2, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3864 449
UBND xã Vĩnh Phú Tây

Công An Xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 999R+QHQ, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trường THCS Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu

Địa chỉ: 9CXC+MMM, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trường Tiểu Học A Xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 99CR+JVM, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3866 654
Trường Tiểu Học A Xã Vĩnh Phú Tây

Trường Tiểu học A xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 999R+2JG, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: CC3H+RQ5, Đường Không Tên, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3580 214

Trường THCS xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 9CWC+VRW, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trường THCS Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3864 795

Chùa Cosdon

Địa chỉ: 9FP8+XGW, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại: 093 566 49 26
Chùa Cosdon

Trường Mầm non xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 9CXC+XX3, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Trạm Cấp Nước Sạch ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây

Địa chỉ: 9CXC+QVP, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu
Điện thoại:

Place data